::Lasertek Goods::
พับครอบมอเตอร์ พับเพื่อเสริมแข็งแรง ชิ้นส่วนเครื่องจักร หัวเข็มขัด
หัวเข็มขัดประกอบเสร็จ พับอลูมิเนียม งานพับสเตนเลสสปริง วางแผนงานตัด
ควบคุมเครื่องตัดเลเซอร์ งานตัด-พับป้าย ชิ้นส่วนภายในเครื่อง ตัวอักษร โลโก้
ออกแบบตกแต่ง ความโตชิ้นงาน ตัดงานละเอียด งานตกแต่ง
กล่องควบคุม เครื่องเสียง งานป้าย ตัดอลูมิเนียม งานตัดเรียบร้อยตามแบบ
เทียบแบบจริง ชิ้นส่วนเครื่องจักร กล่องควบคุม เครื่องเสียง ตัดเหล็กแบบกลม